پرسپولیسی ها معتقدند 622میلیون تومان بیش از رقم قرارداد به کریمی پرداخت شده است.

کشمکش بین پرسپولیس و علی کریمی عاقبت به شکایت سرخپوشان از جادوگر ختم شد.در حالی که کریمی معتقد است پرسپولیس به او بدهکار است پرسپولیسی ها مدارکی در اختیار دارند که او بیش از مبلغ قراردادش پول گرفته! صبح امروز وکیل باشگاه پرسپولیس دادخواست این باشگاه را به سازمان لیگ برد و آن را به ثبت رساند تا از طریق سازمان لیگ به کمیته انضباطی ارجاع گردد.

پرسپولیسی ها معتقدند 622میلیون تومان بیش از رقم قرارداد به کریمی پرداخت شده است.